22. Mali davčni zavezanci in pravne osebe nezavezanke 

Skrij povezave

Mali zavezanci v sistemu DDV nimajo vseh pravic in obveznosti, a imajo zlasti pri poslovanju s tujino pogosto kar nekaj obveznosti v zvezi z obračunom DDV.

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so lahko male zavezanke. Če ne opravljajo z DDV obdavčljive dejavnosti, pa so zunaj sistema DDV in iz naslova obračunavanja DDV nimajo nobenih pravic ali obveznosti.

Prav tako so pravne osebe nezavezanke, ki opravljajo dejavnost, kot organ oblasti zunaj sistema DDV, kljub temu pa imajo lahko v zvezi obračunavanjem DDV nekatere obveznosti.

22.1. Mali davčni zavezanci
ZDDV-1: 4, 5, 78 in 94
Uredba 282/2011: 10–13
P-ZDDV-1: 129, 141 in 161
Direktiva o DDV: 281–284

V 5. členu ZDDV-1 so davčni zavezanci opredeljeni na splošno. Davčni zavezanec (odslej zavezanec) je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar