23. Kmetje in kmetijska dejavnost 

Skrij povezave

Predmet DDV je vsaka dejavnost, ki jo neodvisno opravlja katerakoli oseba. Pod to opredelitev spada tudi kmetijska dejavnost. ZDDV-1 in P-ZDDV-1 se pri opredelitvi pojmov kmet in kmetijska dejavnost sklicujeta na ZDoh-2. Po tem zakonu so dohodki fizičnih oseb, doseženi v okviru kmetijske in gozdarske dejavnosti, obdavčeni na dva načina, in sicer kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) ali dohodek iz dejavnosti.

Kmetje lahko poleg OKGD opravljajo tudi druge dejavnosti, kot so dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter druge kmetijske in nekmetijske dejavnosti.

Za pravilno razumevanje obdavčitve kmetijske dejavnosti v sistemu DDV je treba najprej pojasniti nekatere pojme, kot je kmečko gospodinjstvo, in povedati, kaj vse obsegata osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost.

Kmečko gospodinjstvo je skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki imajo na dan 30. junija v davčnem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar