24. Posebni ureditvi za rabljeno blago in umetniške predmete ter za prodaje na javnih dražbah 

Skrij povezave

Promet rabljenega blaga in umetniških predmetov se lahko obdavčuje po posebni ureditvi. V takem primeru davčno osnovo predstavlja dosežena razlika v ceni.

24.1. Rabljeno blago in umetniški predmeti
ZDDV-1: 4/1/b in c, 20/9, 47/3, 101–117 in priloga III
Direktiva o DDV: 311–343
24.1.1. Posebnost obdavčitve

Prodaja rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin (odslej skupaj rabljeno blago) se lahko obdavčuje na dva načina:

  • po splošnem (bruto) načelu, običajno kadar z njimi trgujejo davčni zavezanci, ki DDV obračunavajo in si ga odbijajo, ter
  • po posebni ureditvi, kadar prodajalci rabljenega blaga to blago nabavijo od oseb, ki so končni potrošniki, preprodajalci ali osebe, ki prodajajo rabljeno blago po ceni z DDV, ki ga ob nabavi niso mogli uveljaviti kot

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar