25. Posebni ureditvi za potovalne agencije in mednarodni prevoz potnikov 

Skrij povezave

Zakonodajalec je v sistem DDV vključil številne posebne ureditve, med katerimi sta tudi posebna ureditev za potovalne agencije in za mednarodni prevoz potnikov. Obe sta uvedeni zaradi poenostavitve pri obračunavanju DDV. Prva zaradi specifične dejavnosti, saj so mnoga potovanja sestavljena iz različnih dobav blaga in storitev, katerih obdavčitev po splošnih pravilih bi bila zahtevna in zapletena. Pri drugi ureditvi pa je poenostavitev predvsem v tem, da se tujim prevoznikom v Sloveniji ni treba identificirati in obračunavati DDV po splošnih pravilih.

25.1. Posebna ureditev za potovalne agencije
ZDDV-1: 97–100
P-ZDDV-1: 27.a–115
Direktiva o DDV: 153, 226, 306–310 in 374

Organizacija potovanj je specifična dejavnost, zato ima v sistemu DDV posebno obravnavo. Za obračunavanje DDV je namreč predpisana posebna (maržna) ureditev za potovalne

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar