29. Vračila DDV 

Skrij povezave

Ureditev obdavčitve z DDV predvideva tudi možnost vračanja DDV tujcem. S tem se ohranja načelo nevtralnega delovanja ureditve DDV in omogoča enakovredna obravnava tudi tistih oseb, ki na davčnem območju, na katerem jim je obračunan DDV, ne opravljajo obdavčljive dejavnosti oziroma (fizične osebe) ne prebivajo, temveč tam le nabavljajo blago in storitve, obremenjene z DDV. A za potrebe obdavčitve z DDV opredelitev posamezne osebe, pravne ali fizične, zgolj s sedežem dejavnosti oziroma krajem stalnega prebivališča ne zadošča. Treba je razlikovati med

  • davčnimi zavezanci in nezavezanci,
  • tujimi osebami, ki opravljajo ekonomsko dejavnost v Sloveniji, in tistimi, ki tega ne počno, ter
  • tujimi osebami s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v državah članicah EU in tistimi iz tretjih držav.

Pri tem so zavezanci upravičeni do vračila DDV ne glede na to, ali so iz EU ali iz tretjih držav. Slednje velja le ob

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar