30. Obračunavanje in evidentiranje DDV ter poročanje o njem 

Skrij povezave

Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV ter nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem tega davka. ZDDV-1 ne določa oblike in vsebine evidentiranja podatkov za pravilen in pravočasen obračun DDV. A posredno je oblika evidenc o DDV vendarle določena, saj je za potrebe nadzora davčnih zavezancev s programi za elektronsko obdelovanje podatkov s Pravilnikom o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek1 (odslej pravilnik o elektronskih evidencah) predpisana oblika dveh datotek, v katerih davčni zavezanec spremlja obračunavanje DDV.

Temeljni pogoj za pravilno evidentiranje prometov, obdavčljivih z DDV, je pravilna časovna opredelitev nastanka obveznosti za obračun in pravice do odbitka DDV. [ → Več o tem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar