PRIROČNIK ZVEZE RFR

Urejanje delovnih razmerij za zasebni sektor v praksi

APRIL 2023

 

Izdala:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana

Dunajska cesta 106, p. p. 2605

1001 Ljubljana, Slovenija

 

Tajništvo: (01) 561 09 31

Naročnine: (01) 565 10 84

E-pošta: info@zvezarfr.si

 

ISBN 978-961-252-067-0

1. izdaja
Komentar