Uvod 

Ni povezav

Urejanje delovnih razmerij je za vsakega delodajalca zahtevno opravilo, saj mora znotraj tega svoje poslovne interese usklajevati s kompleksnim prepletom različnih zakonskih podlag, priporočil in tudi računovodskih oziroma davčnih razmislekov.

Da bi vam vsaj malo olajšali sprejemanje odločitev na tem področju, je Zveza RFR pripravila celovit priročnik, ki je na tem področju prvi te vrste v Sloveniji.

Priročnik je razdeljen na 19 poglavij in prav vsako med njimi predstavlja najpomembnejša vprašanja, opozarja na najpogostejše napake v praksi in razkriva morebitne pasti. Zato boste v priročniku našli odgovore na številna praktična vprašanja, na katere vam zakonodaja ne ponuja odgovorov. Vsebina je zasnovana tako, da vam bo zagotovila uporabne odgovore in nasvete, ki izhajajo iz primernih tolmačenj zakonske ureditve, iz izkušenj novejše sodne prakse in iz bogatih izkušenj Zveze RFR.

V priročniku boste

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar