1. Interni kadrovski akti 

Skrij povezave

Interni kadrovski akti so treh vrst. V prvo spadajo tisti, ki so obvezni in jih predpisuje zakonodaja. V drugi kategoriji so akti, ki so obvezni samo za nekatere delodajalce, v tretji pa so neobvezni akti. Na kadrovskem področju mora delodajalec imeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, pravilnik o mobingu, pravilnik o preizkusu alkoholiziranosti in drugih substanc ter načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev, pa mora imeti še akt o sistemizaciji delovnih mest.

Delodajalec mora pri internih kadrovskih aktih spoštovati tudi postopek njihovega sprejemanja (10. člen ZDR-1). Predloge splošnih aktov, s katerimi določa organizacijo dela ali obveznosti delavcev, mora pred sprejetjem posredovati v mnenje sindikatu pri delodajalcu, ta pa poda svoje mnenje v osmih dneh. Do tega mnenja se mora delodajalec opredeliti, če se je sindikat nanj odzval. Če delodajalec

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar