4. Pogodba o zaposlitvi 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2023

ZDR-1D določa eno novo obvezno sestavino pogodbe o zaposlitvi (določbo o usposabljanju), eno pa opredeljuje na novo (določbo o dodatkih). Določa tudi novi obvezni sestavini pri pogodbi o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini. Po novem lahko pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom sklenejo tudi oskrbovalci, delavci, žrtve nasilja v družini in starši otrok do osmega leta starosti. Delavci lahko predlagajo tudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja dela na domu in zaradi predvidljivejše in varnejše zaposlitve.

Pogodba o zaposlitvi je ključen pravni dokument, v katerem se delodajalec in delavec dogovorita o pravicah in obveznostih, ki jih zahteva določeno delovno mesto, denimo o velikosti plače in delovnem času. Nekatere od njih so tako pomembne, da morajo biti izrecno zapisane, glede drugih pa se lahko

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar