3. Obvezne kadrovske evidence 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JANUAR 2024

S 1. januarjem 2024 se obdobje izplačevanja nadomestila plače za bolniško odsotnost v breme delodajalca in samostojnega zavezanca ponovno podaljšuje na 30 delovnih dni, kar je posledica sprejetja Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS). Ureditev velja za začasno zadržanost od dela za čas od 1. januarja 2024, ne glede na to, kdaj se je ta zadržanost od dela začela.

Vrste, vsebino in način vodenja evidenc, ki jih mora delodajalec voditi za delavce in druge izvajalce, predpisujejo ZEPDSV, ZDCOPMD in drugi zakoni, ki urejajo posamezno obliko opravljanja dela.

Delodajalec mora voditi evidence o (6. in 12. člen ZEPDSV)

  • zaposlenih delavcih,
  • stroških dela,
  • izrabi delovnega časa in
  • oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Delodajalec mora

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar