16. Delavci, ki so varovani pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2023

ZDR-1D določa nov dan prenehanja delovnega razmerja, ko je delavec ob poteku odpovednega roka bolniško odsoten. Podaljšuje pa tudi zadržanje učinkovanja odpovedi predstavniku delavcev in povečuje nadomestilo plače.

Delodajalec mora pri določenih razlogih odpovedi pogodbe o zaposlitvi upoštevati tudi posebna pravila za varovane kategorije delavcev. To so predstavniki delavcev, delavci pred upokojitvijo, noseče delavke in starši ter invalidi in delavci, odsotni z dela zaradi bolezni. Pri vsaki varovani kategoriji delavcev zakon določa, pred katerimi odpovednimi razlogi delodajalca so ti varovani ter koliko časa traja njihovo varstvo.

Delavci pred upokojitvijo

Delodajalec delavcu, ki je dopolnil 58 let, ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar