17. Vročitev odpovedi 

Skrij povezave

ZDR-1 je od leta 2013 do 2017 bistveno drugače urejal vročanje redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot je to urejal pred tem veljavni ZDR. Določil je, da se za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka le, če ni določeno drugače (88/6 ZDR-1). ZDR-1 se ni več skliceval neposredno na uporabo pravil pravdnega postopka, kot je to določal ZDR, temveč je pravila vročanja določal sam. Smiselna uporaba pravil pravdnega postopka je ostala le za tista vprašanja vročanja, ki jih ZDR-1 ne ureja (na primer vrnitev v prejšnje stanje).

Vendar so nova pravila vročanja odpovedi pogodb o zaposlitvi veljala le do marca 2017, ko je Ustavno sodišče razveljavilo 88/4 ZDR-1, ki je določal vročanje odpovedi delavcu po pošti.

ODLOČITEV USTAVNEGA SODIŠČA O RAZVELJAVITVI 88/4 ZDR-1

Ustavno sodišče je z

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar