18. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2023

ZDR-1D skrajšuje obdobje veljavnosti pisnega opozorila pred krivdno odpovejo in določa nov postopek po vročitvi pisnega opozorila delavcu.

Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in ta utemeljen razlog onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Kateri so utemeljeni razlogi, izrecno določa ZDR-1. Določa pa tudi nekatere neutemeljene odpovedne razloge. Delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca, če bi bilo prenehanje delovnega razmerja posledica uveljavljanja pravic pri delodajalcu.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu na pobudo delodajalca je skrajni ukrep. Delodajalec mora odpoved pogodbe o zaposlitvi podati v pisni obliki in

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar