PRIROČNIK ZVEZE RFR

Neposredni davki v praksi

DECEMBER 2018

 

Izdala:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana

Dunajska cesta 106, p. p. 2605

1001 Ljubljana, Slovenija

 

Tajništvo: (01) 561 09 31

Naročnine in saldakonti: (01) 561 09 46

Izobraževanje: (01) 565 10 89

E-pošta: info@zvezarfr.si

 

ISSN 2670-711X

1. izdaja
Komentar