A.2 Zavezanci za DDPO 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024

Poglavje je bilo posodobljeno, ker se je spremenila opredelitev poslovne enote. Spremembe se nanašajo na (a) skrajšanje časovnega kriterija za obstoj poslovne enote z 12 na šest mesecev, ko se šteje, da je projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi poslovna enota nerezidenta, (b) spremembo definicije odvisnega posrednika, (c) spremembo definicije neodvisnega posrednika in (d) omejitev izjem pri opredelitvi pripravljalnih in pomožnih dejavnosti, zaradi katerih se šteje, da nerezident nima poslovne enote. Če je poslovna enota v konvenciji med Slovenijo in državo nerezidenta, ki ima v Sloveniji poslovno enoto po ZDDPO-2, določena drugače (ožje), potem lahko nerezident uveljavlja takšno ugodnost po konvenciji. Začasno se je spremenila tudi stopnja DDPO za leta od 2024 do 2028.

Opredelitev zavezancev za obračun in plačilo DDPO je eno od prvih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar