A.13 Posebnosti poročanja pri socialnih podjetjih 

Skrij povezave

Socialno podjetje je organizacija, ki je po področni zakonodaji pridobila tovrstni status. Čeprav ima poseben status, pa je izkazovanje sredstev in obveznosti, njihovo merjenje, pripoznavanje prihodkov in odhodkov enako kot pri drugih organizacijah, ki računovodijo po SRS. Posebnosti v SRS 35, ki urejajo posebnosti računovodenja socialnih podjetij, se nanašajo na ločeno izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov, ločeno izkazovanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov ter ločeno ugotavljanje in izkazovanje poslovnega izida za dejavnost socialnega podjetništva in druge dejavnosti. Organizacija, ki je pridobila tak status, mora v pojasnilih k računovodskim izkazom vsebinsko in strokovno utemeljiti sodila za razporejanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov, stroškov in izdatkov na dejavnosti socialnega podjetništva in druge dejavnosti v svojem aktu.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar