D.7 Osnova za davek in obveznost v davčnem obračunu zasebnikov 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, DECEMBER 2022

Poglavje je bilo posodobljeno, ker se je za davčno leto 2022 posodobila davčna lestvica za obračun akontacije dohodnine dohodka iz dejavnosti.

Po ugotovitvi davčne osnove morajo zavezanci ugotoviti še davčno obveznost za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Od nje odštejejo odbitek tujega davka in odbitek za obračunane akontacije. Nato pa izračunajo še predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki jo plačujejo do ugotovitve končne davčne obveznosti po davčnem obračunu za tisto leto.

Davčna osnova za akontacijo dohodnine
ZDoh-2: 46−68
ZDDPO-2: 12−35
ZDavP-2: 295−301

19 Osnova za akontacijo dohodnine je razlika med davčno osnovo iz zaporedne številke 13 ter seštevkom zmanjšanj davčne osnove in davčnih olajšav iz zaporedne številke 15 in 17. Vsota vseh dovoljenih zmanjšanj

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar