15. Nižja davčna stopnja 

Skrij povezave

Blago in storitve, od katerih se DDV sme obračunavati po nižji stopnji, so našteti v prilogi I k ZDDV-1. Blago, od katerega se sme obračunavati DDV po posebni nižji stopnji, pa je našteto v prilogi IV k ZDDV-1.

Po sodbah Sodišča EU je uporabo nižje stopnje DDV treba razlagati ozko, saj pomeni odstopanje od načela uporabe splošne stopnje DDV.

TABELA 15 – 1: Blago in storitve, obdavčeni z nižjo in posebno nižjo davčno stopnjo

Zap. št. Blago Storitve
1.
  • Hrana (tudi pijača, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali
  • Žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane
  • Izdelki, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek
  • Priprava in strežba jedi v okviru gostinske dejavnosti
2.
  • Dobava vode (ni mišljena ustekleničena voda)
3.

    Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

    Komentar