39. Računovodsko informiranje 

Skrij povezave

Računovodsko informiranje je predstavljanje računovodskih podatkov in informacij uporabnikom (prejemnikom) informacij. Je končna stopnja knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, obračunavanja, nadziranja in analiziranja. Z njim se prenašajo informacije med odločevalsko in izvajalsko ravnjo znotraj uporabnikov ter med uporabniki in zunanjimi uporabniki (prejemniki) računovodskih podatkov in informacij.

Računovodsko informiranje obsega sporočanje informacij, ki so bile pripravljene po pravilih za zunanje informiranje ali z uporabo računovodskega analiziranja za notranje informiranje. Izvaja se lahko pisno, tudi na računalniškem zaslonu, ali ustno.

PSR 9, ki je namenjen organizacijam, ki računovodijo po SRS, kot dobra praksa pri računovodskem informiranju, opredeljuje računovodsko informiranje, oblikovanje informacij in njihove uporabnike v računovodskih poročilih ter razkrivanje v računovodskih

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar