38. Računovodsko analiziranje 

Skrij povezave

Računovodsko analiziranje je računovodsko presojanje kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih. Z računovodskim analiziranjem se presoja (ne)ugodnost računovodskih podatkov, da bi se našle izboljšave kot podlaga za usmerjanje prihodnjega delovanja.

Sestavni del računovodskega analiziranja so tudi računovodski kazalniki. Ti so relativna števila, ki jih uporabniki izračunavajo iz računovodskih podatkov. Nanašajo se na gospodarske pojave oziroma kategorije, o katerih obstajajo računovodski podatki. Kazalnikov je več vrst. Opredeljuje jih PSR 8. Določeni uporabniki te računovodske kazalnike za notranje potrebe izberejo sami, drugi uporabniki pa jih lahko prilagodijo.

Računovodski podatki v računovodskih izkazih so običajno premalo za razumevanje poslovanja uporabnikov. Opremljeni morajo biti s pojasnili, ki pa jih računovodja lahko dá le, če računovodske postavke analizira, torej primerja z drugimi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar