Uvod 

Ni povezav

Davek na dodano vrednost (DDV) davčni zavezanci v Sloveniji obračunavajo že od leta 1999. Od takrat so si mnogi med njimi o njem nabrali veliko znanja in izkušenj. Kljub temu njegovo izvajanje v praksi povzroča nemalo težav, saj je sistem obdavčitve, čeprav je v osnovi preprost, zaradi številnih posebnosti in izjem postal kompleksen in zapleten. Poleg tega obračunavanje DDV ureja več slovenskih in evropskih predpisov ter številna sodna praksa.

Da bi davčnim zavezancem pomagali pri razumevanju sistema DDV in pripomogli k pravilnemu in pravočasnemu obračunavanju tega davka, je Zveza RFR pripravila prenovljeno izdajo Priročnika o DDV. V njem je na več kot 770 straneh opisano, kako obračunavati DDV. Priročnik je razdeljen na vsebinske sklope in v okviru teh na 19 poglavij, ki vsebujejo številne zglede, komentarje, navedbe pojasnil pristojnih organov in opise najpogostejših primerov iz prakse. Vsebuje tudi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar