S. TUJE OSEBE 

Skrij povezave

Tujci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, so načeloma dolžni obračunavati DDV, imajo pa tudi pravico do vračila DDV, obračunanega od nabav v Sloveniji. Če v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, imajo možnost odbitka DDV le prek obračuna DDV, za kar je potrebna pridobitev slovenske identifikacijske številke za DDV (odslej ID-številka). Če v Sloveniji ne opravljajo obdavčljive dejavnosti, pa imajo možnost povračila DDV z zahtevkom za vračilo DDV, ki ga predložijo slovenskemu davčnemu organu. To poglavje obravnava

  • pridobitev ID-številke za tujce,
  • imenovanje davčnega zastopnika,
  • najpogostejše promete, ki so v Sloveniji obdavčljivi z DDV, in
  • posebnosti poslovanja poslovnih enot tujcev.

Za potrebe obdavčitve z DDV opredelitev posamezne osebe, pravne ali fizične, zgolj s sedežem dejavnosti oziroma krajem stalnega bivališča ne zadošča. Treba je ločevati med

  • davčnimi zavezanci in davčnimi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar