C. DAVČNI ZAVEZANCI, IDENTIFIKACIJA ZA DDV IN NJENO PRENEHANJE TER PLAČNIKI DDV 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019

Poglavje C je bilo korenito prenovljeno. Pri tem so bila vključena sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter novejše sestavke iz revije IKS. Dodan je seznam sodne prakse Sodišča EU, ki je na področju, ki ga to poglavje obravnava, res obsežna. Tudi razlage določil ZDDV-1 so bile dopolnjene v smislu odgovorov, ki jih je dalo Sodišče EU. V prenovljeno besedilo je vključenih nekaj novih zgledov iz aktualnih vprašanj davčnih zavezancev.

ZDDV-1 vsaki osebi, ki opravlja ekonomsko dejavnost, nalaga vrsto obveznosti in daje tudi določene pravice. Zato je prav, da te osebe vedo, ali so davčni zavezanci po definiciji tega zakona in kaj to zanje pomeni. Ena od prvih obveznosti davčnih zavezancev je pridobitev ID-številke za DDV (identifikacija), sledijo pa še druge. Različne vrste identifikacije zavezancem prinašajo različne obveznosti in pravice. Ločevati je tudi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar