A.12 Obresti in tanka kapitalizacija 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2024
Poglavje je bilo posodobljeno zaradi novega pravila o omejitvi pri priznavanju presežnih stroškov izposojanja. Novo pravilo velja za zavezance, ki imajo povezane osebe in izkazujejo stroške obresti in druge stroške izposojanja (od povezanih ali tretjih oseb). Novo omejitveno pravilo se uporablja, če zavezanec izkaže presežni strošek izposojanja. To je znesek, za katerega odbitni stroški izposojanja davčnega zavezanca presegajo obdavčljive prihodke od obresti in druge ekonomsko enakovredne obdavčljive prihodke. Presežek stroškov izposojanja se za davčne namene prizna v velikosti 30 % EBITDA ali do 1,000.000 EUR, torej do tistega zneska, ki je večji. Če zavezanec ne izkaže presežka stroškov izposojanja, pa so tudi vse obresti za davčne namene priznane v celoti. To velja, če so skladne še s preostalimi davčnimi pravili.
Poglavje je bilo posodobljeno še v delu, ki se

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar