PRIROČNIK ZVEZE RFR

Slovenski računovodski standardi (2016-2019) v praksi z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja

1. IZDAJA, NOVEMBER 2021

 

Izdala:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana

Dunajska cesta 106, p. p. 2605

1001 Ljubljana, Slovenija

 

Tajništvo: (01) 561 09 31

Naročnine: 080 1957

E-pošta: info@zvezarfr.si

 

ISSN 978-961-252-063-2

1. izdaja
Komentar