SRS 30 - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih 

Skrij povezave

SRS 30 obravnava posebnosti računovodskih rešitev pri samostojnih podjetnikih posameznikih vseh velikosti. Velja poudariti, da SRS 30 ne določa računovodske obravnave vseh poslovnih dogodkov pri podjetnikih, ampak se dotika le posebnosti. SRS so že od leta 2016 zasnovani tako, da vse organizacije, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko, v kateri poslujejo, upoštevajo uvod v SRS in okvir SRS, standarde, ki urejajo računovodenje posameznih gospodarskih kategorij (Standardi Igre za standarde od SRS 1 do SRS 17), in standarde zunanjega računovodskega poročanja (Standardi II – gre za standarde od SRS 20 do SRS 24). Zgolj posebnosti, ki veljajo za posamezno pravnoorganizacijsko obliko, v okviru katere posluje organizacija, pa urejajo Standardi III (od SRS 30 do SRS 39).

Računovodenje poslovnih dogodkov pri samostojnem podjetniku poteka skladno s splošnimi pravili računovodenja. Nekateri dogodki pa zaradi

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar