PRIROČNIK ZVEZE RFR

Vodila za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna

1. IZDAJA, DECEMBER 2021

 

Izdala:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana

Dunajska cesta 106, p. p. 2605

1001 Ljubljana, Slovenija

 

Tajništvo: (01) 561 09 31

Naročnine: 080 1957

E-pošta: info@zvezarfr.si

 

Avtorji:

mag. Andreja Bajuk Mušič,

mag. Milenka Čižman,

dr. Mateja Drobež Tomšič,

Gordana Gliha, univ. dipl. ekon., in

dr. Marjan Odar.

Glavni in odgovorni urednik: dr. Matjaž Prusnik

Lektoriranje:

Špela Komac, univ. dipl. slov.,

Mihela Šuster, prof. slov.,

Mojca Zemljak, prof. slov., in

Klementina Žemva, prof. slov.

Oblikovanje: KOFEIN DIZAJN

Tiskanje: Rolgraf

Naklada: 2.000 izvodov

ISBN 978-961-252-064-9

NAROČILA: www.prirocnikiRFR.si/prva

INFORMACIJE: 080 1957

1. izdaja
Komentar