B.8 Poslovno poročilo 

Skrij povezave

Pri oblikovanju poslovnega poročila uporabniki upoštevajo predvsem zahteve po razkrivanju oziroma informiranju, ki jih vsebujeta navodilo o pripravi zaključnega računa in pravilnik o sestavljanju. Poslovno poročilo prikazuje predvsem dosežke pri poslovanju ter uresničevanje finančnih in drugih načrtov pa tudi težave pri poslovanju v proučevanem obdobju, ki so vplivale na poslovni izid, ter spremembo sredstev in obveznosti. Njegova vsebina mora biti prilagojena področju, na katerem uporabniki delujejo.

Sestavni del poslovnega poročila sta tudi

  • poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, v katerem uporabniki poročajo o uresničitvi ciljev, določenih v obrazložitvi finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto, in izidih poslovanja in pri tem ocenijo svojo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost, in
  • izjava predstojnika neposrednega in posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna, ZZZS,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar