5. Dobave blaga na ozemlju Slovenije in znotraj EU 

Skrij povezave

Dobava blaga je opredeljena v 6. členu ZDDV-1 in pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Poleg prenosov lastninske pravice na blagu vključuje še druge primere, saj se za dobavo blaga štejejo tudi

  • prenos lastninske pravice na blagu proti plačilu odškodnine na podlagi zakona ali odločbe državnega organa;
  • dejanska izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno obdobje ali o prodaji blaga z odloženim plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov lastništvo prenese najpozneje ob plačilu zadnjega obroka (na primer finančni najem);
  • prenos blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija za nakup ali prodajo (na primer komisijski posel).

Poleg tega se med blago vštevajo še električna energija, plin in energija za ogrevanje ali hlajenje.

Dobave blaga pa se obravnavajo kot obdavčljive transakcije. Te zajemajo

  • dobave blaga

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar