9. Regres za letni dopust 

Skrij povezave

Delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust (regres) s sklenitvijo delovnega razmerja. Delodajalec mu ga mora izplačati najmanj v velikosti minimalne plače (131/1 ZDR-1), in sicer najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko ob delodajalčevi nelikvidnosti določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta (131/3 ZDR-1).

Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa (131/4 ZDR-1). Če ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Če pa dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu (131/5 ZDR-1), ima pravico do celotnega regresa.

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar