Priročnik SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI (2016) V PRAKSI na preprost in uporaben način pojasnjuje spremenjene predpise vodenja poslovnih knjig in sestave računovodskih izkazov v gospodarskih družbah.

 

Priročnik je oblikovan za računovodje, revizorje, davčne in druge svetovalce.

  • Osvežena vsebina, usklajena z novimi standardi
  • Poenostavljena vodila in konkretne ponazoritve knjiženj
  • Številni podrobno razdelani primeri iz prakse
  • Dodatek: pravila skrbnega računovodenja
Avtorji: Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon., mag. Milenka Čižman, Romana Hieng, univ. dipl. ekon., dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar, dr. Matjaž Prusnik in Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar