Slovenski računovodski standardi (2016) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja izhajajo v knjižni obliki in vsebujejo prenovljeno besedilo novih standardov. Slonijo na določbah Direktive 2013/34/EU ter spremembah in dopolnitvah ZGD-1. Med drugim uvajajo dva nova standarda (SRS 16 in 17), umikajo pravila konsolidiranja in se ne sklicujejo več na določbe MSRP. Slovenski računovodski standardi (2016) so poenostavljeni in prijaznejši do uporabnika, po novem pa jih spremljajo tudi Pravila skrbnega računovodenja.

 

V izdaji Zveze RFR so SRS in PSR pregledno postavljeni in opremljeni s strokovnimi komentarji.

Avtorji: Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon., mag. Milenka Čižman, Romana Hieng, univ. dipl. ekon., dr. Stanko Koželj, dr. Marjan Odar, dr. Matjaž Prusnik in Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
1. izdaja

Kazalo

Razpri kazalo
Strni kazalo
Komentar