SRS 30 - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih 

Skrij povezave

Samostojni podjetnik posameznik (odslej podjetnik) upošteva Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov (2016) ter Standarde I in Standarde II, dodatno pa še SRS 30, ki obravnava posebnosti računovodskih rešitev pri podjetnikih vseh velikosti. Ta SRS ne upoštevajo podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Tudi fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni podjetnik, uporablja enake računovodske rešitve pri vodenju poslovnih knjig za davčne namene.

Prilogi o enostavnem knjigovodstvu in o sestavljanju računovodskih izkazov za podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, sta sestavna dela SRS 30.

Opredelitev pojmov

Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar