2. Neopredmetena sredstva 

Skrij povezave

Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo in fizično praviloma ne obstaja. Navadno se pojavlja kot dolgoročno sredstvo, ki soustvarja poslovne zmogljivosti.

Opredelitev pojmov

Stroški razvijanja so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja v načrt ali projekt proizvajanja ali opravljanja novih ali bistveno izboljšanih proizvodov ali storitev, preden se začne njihovo proizvajanje oziroma opravljanje za prodajo.

Stroški raziskovanja so stroški izvirnega in načrtovanega preiskovanja, ki se opravlja v upanju, da bo pripeljalo do novega znanstvenega ali strokovnega znanja in razumevanja.

Koncesija je odobritev ali pooblastilo, ki ga da država za izrabo naravnega bogastva ali opravljanje javne službe.

Patent je pravica na podlagi izuma. Praviloma ga izrablja lastnik sam in drugim to prepove. V promet daje proizvode,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar