3. Finančne naložbe 

Skrij povezave

Določeni uporabniki praviloma pridobivajo finančne naložbe zaradi nalaganja prostih denarnih sredstev (za uravnavanje likvidnosti in za ravnanje kot dober gospodar) v depozite pri državni zakladnici ali pa z njimi kupujejo njene vrednostne papirje. Razpolagajo lahko tudi z brezplačno pridobljenimi finančnimi naložbami, ki kotirajo na borzi, pride pa lahko tudi do zamenjave terjatve za finančno naložbo. Pri pravnih osebah javnega prava, ki niso posredni proračunski uporabniki, se v praksi lahko pojavijo finančne naložbe iz drugih razlogov.

Drugi uporabniki pridobivajo finančne naložbe iz razvojnih in strateških razlogov. Med njimi izkazujejo kot ustanovitelji tudi naložbe v namensko premoženje javnih skladov in naložbe v premoženje, ki je v lasti drugih pravnih oseb javnega prava.

Opredelitev pojmov

Finančne naložbe so sestavni del

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar