7. Denarna sredstva 

Skrij povezave

Spremembe denarnih sredstev kot računovodske postavke so pri uporabnikih podlaga knjiženju po denarnem toku ali evidenčnemu knjiženju. Denarna sredstva se pojavljajo predvsem kot knjižni denar, to je denar na transakcijskih računih, nekateri uporabniki pa poslujejo tudi z gotovino.

Opredelitev pojmov

Denarna sredstva so po računovodskem razumevanju gotovina, knjižni denar, denar na poti in denarni ustrezniki.

Razvrščanje denarnih sredstev
Pravilnik o EKN: 13 in 14
SRS 7: 1–8

Denar je zakonito plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela. Obsega gotovino, knjižni denar in denar na poti.

Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev (papirnega denarja) in kovancev.

Knjižni denar

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar