25. Enotni zakladniški račun 

Skrij povezave

Proračunski uporabniki izvajajo vsa plačila prek podračunov enotnega zakladniškega računa. Ti so del sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin.

Opredelitev pojmov

Enotni zakladniški račun (EZR) je račun države oziroma občine, odprt pri Banki Slovenije, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh subjektov, ki so vključeni v posamezni sistem EZR. Prek njega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov, vključenih v sistem EZR. Informacijski tok poteka prek podračunov, odprtih pri UJP. EZR je sistem upravljanja javnih financ po enotnih pravilih za državni proračun, občinske proračune in vse proračunske uporabnike države in občin.

Podračuni EZR so zakladniški podračuni upravljavcev sredstev sistema EZR države ali občin in podračuni proračunskih uporabnikov, odprti pri UJP, ki so vključeni v posamezni sistem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar