26. Računovodske rešitve pri javnih skladih 

Skrij povezave

Javni sklad je ustanovljen z namenom, da izvaja določeno dejavnost. Lahko gospodari z nepremičninami, poplačuje ustanoviteljeve obveznosti ali pa daje finančne spodbude za razvoj nekega področja. Pri tem razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga pridobi v last od ustanovitelja. Iz tega izhajajo tudi nekatere posebnosti pri knjiženju.

Opredelitev pojmov

Javni sklad je pravna oseba javnega prava, ki jo ustanovitelj po Zakonu o javnih skladih ustanovi za izvajanje svoje politike na nekem področju in ki opravlja posle po pooblastilu.

Status javnega sklada

Ustanovitelji in izvajalci ustanoviteljskih pravic so lahko država (vlada), pokrajina (svet pokrajine) ali občina (občinski svet); ustanoviteljev je lahko več. Namen ustanovitve je lahko spodbujanje razvoja na nekem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar