27. Računovodske rešitve pri ožjih delih lokalnih skupnosti 

Skrij povezave

Ožji deli lokalnih skupnosti, kot so krajevne, vaške in četrtne skupnosti, so neposredni uporabniki občinskega proračuna. Od tega, ali je ožji del občine pravna oseba ali ne, je odvisno, kako knjiži poslovne dogodke v svojih poslovnih knjigah in katera poročila mora pošiljati občini, da ta lahko evidentira njegove poslovne dogodke.

Med posebnosti računovodenja v občini se lahko šteje še skupna občinska uprava, ki jo lahko ustanovi več občin za opravljanje nalog, za katere se dogovorijo. Ustanovijo jo občinski sveti na podlagi splošnega akta, v katerem določijo njene naloge in notranjo organizacijo.

Opredelitev pojmov

Ožji del lokalne skupnosti je krajevno in prostorsko zaokroženi del občine, ki mu podeli določene pravice in dolžnosti. Lahko je pravna oseba ali pa ne.

Skupna občinska uprava je del ali celota občinske uprave na sedežni

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar