28. Računovodske rešitve pri režijskih obratih 

Skrij povezave

Občine lahko zagotavljajo gospodarske javne službe v režijskih obratih, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti služb negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Gospodarske javne službe urejajo zakoni s področij energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja in drugih področij gospodarske infrastrukture.

Opredelitev pojmov

Režijski obrat je ena od oblik izvajanja gospodarske javne službe, s katero občine zagotavljajo materialne javne dobrine v javnem interesu zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Status režijskega obrata

Gospodarske javne službe proizvajajo materialne javne dobrine

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar