36. Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni 

Skrij povezave

Računovodsko obračunavanje je vrhnji del računovodstva, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni in nedenarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj.

Pravilnik o sestavljanju določa vsebino, členitev in obliko obračunskih računovodskih izkazov uporabnikov za zunanje potrebe.

PSR 6 uporabniki smiselno uporabljajo kot dobro prakso pri opredeljevanju računovodskega obračunavanja in sestavljanju računovodskih obračunov po vrstah in namenih.

Računovodsko obračunavanje sledi računovodskemu predračunavanju, da lahko uporabniki ugotavljajo odmike uresničenega od načrtovanega. V pripravljenih obračunih in predračunih morajo biti uporabljeni enaka metodika, iste ekonomske kategorije in časovno obdobje ali več obdobij ter ista poročevalska enota.

Opredelitev pojmov

Računovodski obračuni so

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar