35. Računovodsko predračunavanje ter finančni in kadrovski načrti 

Skrij povezave
POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2022

Poglavje o računovodskem predračunavanju ter finančnih in kadrovskih načrtih je bilo posodobljeno glede na spremembe predpisov.

Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Razlikuje se od finančnega predračunavanja, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem področju.

Posledica predračunavanja so predračuni, ki jih proračunski uporabniki običajno imenujejo kar finančni načrti. Priloga k finančnim načrtom so kadrovski načrti.

Proračunski uporabniki sestavljajo finančne načrte za zunanje in notranje namene. Posredni proračunski uporabniki, ki so določeni uporabniki, pripravijo finančne načrte po načelu denarnega toka, da zadostijo predpisom, in predračune kot finančne in druge načrte po načelu

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar