PRIROČNIK ZVEZE RFR

Davek na dodano vrednost v praksi

JUNIJ 2015

 

Izdala:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana

Dunajska cesta 106, p. p. 2605

1001 Ljubljana, Slovenija

 

Tajništvo: (01) 561 09 31

Naročnine: (01) 565 10 84

Saldakonti: (01) 561 09 46

Izobraževanje: (01) 565 10 89

E-pošta: info@zvezarfr.si

 

ISSN 2670-7101

2. izdaja
Komentar