F. DAVČNA SKLADIŠČA 

Skrij povezave

V carinskih skladiščih so vnos in hranjenje neskupnostnega1 in tistega skupnostnega blaga, ki je namenjeno izvozu, ter opravljanje storitev na tem blagu oproščeni DDV. Enaka davčna ureditev velja tudi za skupnostno blago v davčnih skladiščih.

Že od uvedbe DDV v Sloveniji so plačila tega davka oproščeni dobave blaga v prosto cono, prosto in carinsko skladišče ter opravljanje storitev na tem blagu, vendar le, dokler je blago v prosti coni ali v prostem skladišču ali v postopku carinskega skladiščenja v skladu s carinskimi predpisi (57. člen ZDDV-1). V carinskem skladišču je lahko

  • neskupnostno blago, ne da bi bilo zavezano plačilu uvoznih dajatev ali ukrepom trgovinske politike, in
  • skupnostno blago, kadar je njegov vnos v carinsko skladišče po zakonodaji EU, ki ureja posebna področja, povezan z izvajanjem ukrepov, ki so običajno vezani na izvoz blaga.

Da je lahko DDV oproščeno le blago, ki je v carinskem

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar