J. OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV IN DAVČNA OSNOVA 

Skrij povezave
J.1. Obveznost za obračun DDV
ZDDV-1: 32
Direktiva o DDV: 62

Obveznost za obračun DDV nastane, ko ima davčni organ od plačnika davka (običajno je to davčni zavezanec) pravico zahtevati davek. To se zgodi ob obdavčljivem dogodku, ki nastane, ko je blago dobavljeno oziroma so storitve opravljene.

Dogodki, obdavčljivi s slovenskim DDV, pa praviloma nastanejo ob

  • dobavah blaga na ozemlju Slovenije,
  • pridobitvah blaga znotraj EU, ki jih na ozemlju Slovenije opravi davčni zavezanec,
  • opravljanju storitev na ozemlju Slovenije in
  • uvozu blaga v EU.

[→ Več o posameznih vrstah obdavčljivih dogodkov in njihovih posebnostih lahko preberete v poglavjih od D do H. To poglavje pa podrobneje pojasnjuje čas nastanka davčne obveznosti. Zgledi z grafičnimi ponazoritvami časa nastanka obveznosti za obračun DDV so v poglavju U.]

Ker je od nastanka obveznosti za obračun DDV odvisna tudi pravica do

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar