K. DAVČNA STOPNJA 

Skrij povezave
Berete arhivsko izdajo priročnika Davek na dodano vrednost v praksi. Dejstva, navedena v njem, so se morda spremenila, zato jih je treba preveriti. Najnovejšo različico, ki je izšla 01. 01. 2023, odprete tukaj.
POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2022

Poglavje o davčni stopnji obravnava pravila uporabe splošne, nižje in posebne davčne stopnje. Pri tem opozarja na pravilno opredelitev vsebine dobave. Zavezanci morajo še posebej upoštevati načelo enotne dobave, ki izhaja iz evropske sodne prakse, in ga slovenska zakonodaja o DDV ne obravnava posebej. V poglavju so obravnavani številni konkretni primeri, v katerih gre za vprašanje uporabe pravilne stopnje DDV. Povsem na novo je opisana uporaba posebne nižje stopnje, ki je dovoljena za dobave knjig in publikacij.

ZDDV-1: 40, 41 in priloga I, IV
P-ZDDV-1: 45–59.d in 138.a
Direktiva o DDV: 96–130 in priloga III

V Sloveniji veljata dve davčni stopnji: splošna in nižja. Prvi, leta 1999 uveljavljeni stopnji (19 in 8 %) sta se 1. januarja 2002 zvišali na 20 in 8,5 %. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar