L. RAČUN 

Skrij povezave
Berete arhivsko izdajo priročnika Davek na dodano vrednost v praksi. Dejstva, navedena v njem, so se morda spremenila, zato jih je treba preveriti. Najnovejšo različico, ki je izšla 01. 01. 2023, odprete tukaj.
POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2022

To poglavje priročnika smo ponovno prenovili zaradi sprememb v zakonodaji, ki je začela veljati v začetku leta 2022. Vanj smo vnesli tudi spremembe iz pojasnil davčnega organa in dodali nekaj novejših primerov iz evropske in domače sodne prakse. Dodali smo povezave na vsebine, objavljene v reviji IKS in v spletni bazi EkspertRFR.si.

ZDDV-1 določa, da so računi za namene tega zakona vsi dokumenti na papirju ali v elektronski obliki, ki izpolnjujejo pogoje iz 80.a do 84.a člena istega zakona. Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spremeni prvotni račun in se nanj nedvoumno nanaša.1

Za račune veljajo tudi te listine, če vsebujejo z ZDDV-1 predpisane podatke: paragonski blok, potrdilo o vplačilu, obračun, blagajniški trak, začasna situacija v gradbeništvu, vstopnica, vozovnica, interna listina, temeljnica,

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar