V. OBDAVČITEV PREVOZNIH SREDSTEV 

Skrij povezave
V.1. Prevozna sredstva

Promet prevoznih sredstev se obdavčuje s tremi dajatvami:

  • DDV po ZDDV-1,
  • DMV po ZDMV in ZUJF ter
  • okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (odslej okoljska dajatev) po uredbi o okoljski dajatvi.

Za pravilen obračun vseh treh je treba razlikovati, ali gre za promet s prevoznimi sredstvi znotraj Slovenije, s tretjimi državami ali med državami članicami EU in ali je opravljen z novimi ali s starimi prevoznimi sredstvi. ZDDV-1 kot nova opredeljuje tudi nekatera že rabljena prevozna sredstva, ZDMV in uredba o okoljski dajatvi pa kot novo štejeta vsako prevozno sredstvo, ki je prvič registrirano v Sloveniji, ne glede na to, ali je v Sloveniji proizvedeno ali vanjo pripeljano.

Poglavje obravnava glavne značilnosti vsake od naštetih dajatev, nato pa še njihove posebnosti pri

  • prometu prevoznih sredstev znotraj

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar