U. OBRAČUNAVANJE DDV 

Skrij povezave
Berete arhivsko izdajo priročnika Davek na dodano vrednost v praksi. Dejstva, navedena v njem, so se morda spremenila, zato jih je treba preveriti. Najnovejšo različico, ki je izšla 01. 01. 2023, odprete tukaj.
POUDAREK POSODOBITVE, AVGUST 2021

V sistemu DDV je bilo z letom 2020 uvedenih nekaj vsebinskih novosti, zaradi katerih je bilo treba prilagoditi tudi obračune DDV na obrazcih DDV-O in RP-O ter evidence, na osnovi katerih se vpisujejo vrednosti v obrazce. Vzporedno s spremembami ZDDV-1 je bila spremenjena tudi struktura datotek obračunanega in odbitnega DDV, ki jih morajo zagotavljati zavezanci.

Zaradi uvedbe ureditve za skladiščenje blaga na odpoklic in posebne nižje 5-odstotne stopnje DDV sta se spremenila obrazca DDV-O in RP-O. Hkrati sta bili spremenjeni tudi datoteki obračunanega in odbitnega DDV. Da bi zagotovili vse potrebne podatke, je treba prilagoditi evidenco izdanih računov in samoobdavčitve ter evidenco prejetih računov. Zavezanci, ki skladiščijo blago na odpoklic, morajo prilagoditi tudi evidenci, ki spremljata tovrstne prenose blaga.

Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar