SRS 1 (2019) - Opredmetena osnovna sredstva 

Skrij povezave

Med opredmetena osnovna sredstva organizacija razvrsti tista, ki jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev, dajanju v najem ali za pisarniške namene, tako sredstvo pa bo uporabljala v obdobju, ki je daljše od leta dni. Lastništvo sredstva ni odločilen pogoj, da ga organizacija razvrsti med opredmetena osnovna sredstva. Poleg tistih, ki jih ima v lasti, bo med opredmetena osnovna sredstva razvrstila tudi tista, ki jih ima v finančnem najemu ali jih obvladuje drugače. Organizacije, ki se po velikostnih kriterijih razvrščajo med mikro ali majhne, bodo najeme opredmetenih osnovnih sredstev še vedno razvrščale med poslovne in finančne. Organizacije, ki se razvrščajo med srednje velike ali velike, pa najemov ne bodo več razvrščale, ampak bodo za vsa najeta opredmetena osnovna sredstva pripoznavale pravico do uporabe. To pa pomeni, da táka sredstva obvladujejo drugače. Obvladovanje

Celotna vsebina je na voljo našim naročnikom.

Komentar